חתונה בטירה

בחתונה בטירה כלולים כמובן כל השרותים כמו בחתונה בסיסית, אלא שהטקס עצמו מתקיים בטירה.