חתונה משודרגת

בחתונה "משודרגת" כלולים כמובן כל השרותים כמו בחתונה בסיסית, אלא שהטקס עצמו מתקיים באולם טקסים במקום מחוץ לעיריה.